แบบทดสอบออนไลน์ Reading For Comprehension (Who am I?)

แบบทดสอบออนไลน์  Reading For Comprehension  (Who am I?)

แบบทดสอบออนไลน์ Reading For Comprehension (Who am I?)

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ Reading For Comprehension (Who am I?) by Kankusonwatsratong School ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติออนไลน์

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Who am I?

คำชี้แจง

แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้ ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ถ้าได้คะแนน 80% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจาก ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ คุณครูพรนิภา จันทะวิชัย โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้สันนิษฐานว่าเต็มจำนวน เกียรติบัตรไม่สามารถส่งออกได้ สามารถทำได้ดังนี้
4.1) ทำใหม่ในวันพรุ่งนี้
4.2) ติดต่อขอเกียรติบัตรจากผู้จัดทำ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: