แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรอบรู้อาเซียน “We are Aasen” โดยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรอบรู้อาเซียน “We are Aasen” โดยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรอบรู้อาเซียน “We are Aasen” โดยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรอบรู้อาเซียน “We are Aasen” โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรอบรู้อาเซียน “We are Aasen” โดยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรอบรู้อาเซียน “We are Aasen” โดยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

บุคคลทั่วไปที่สนใจ และนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบความรอบรู้อาเซียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร

ระบบจะส่งเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป ทางอีเมล และจำกัดวันละ 100 ฉบับ หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตรขอให้เข้าร่วมกิจกรรมใหม่ในวันต่อ ๆ ไป

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้เข้าร่วมกิจกรรมวันถัดไป หรือติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: