ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ “Valentine’s Day”

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ “Valentine’s Day”

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ “Valentine’s Day”

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ “Valentine’s Day” โดย โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ "Valentine's Day"
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ “Valentine’s Day”

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“วันวาเลนไทน์” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: