อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “UX/UI กับการออกแบบสารสนเทศ ให้โดนใจกับผู้ใช้งานที่หลากหลาย” วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “UX/UI กับการออกแบบสารสนเทศ ให้โดนใจกับผู้ใช้งานที่หลากหลาย” วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “UX/UI กับการออกแบบสารสนเทศ ให้โดนใจกับผู้ใช้งานที่หลากหลาย” วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “UX/UI กับการออกแบบสารสนเทศ ให้โดนใจกับผู้ใช้งานที่หลากหลาย” วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รับเกียรติบัตร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่สนใจและอยากเรียนรู้การออกแบบสารสนเทศให้โดนใช้ผู้ใช้ด้วยการศึกษาจากประสบการณ์ผู้ใช้จริง

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ในหัวข้อ “UX/UI กับการออกแบบสารสนเทศให้โดนใจกับผู้ใช้งานที่หลากหลาย”
โดย อาจารย์อิญชญา คำภาหล้า สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

***ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม https://hs.pbru.ac.th/lis/?p=902

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: