เรียนออนไลน์ฟรี! คอร์สอัปสกิล จาก Microsoft สอนเป็นภาษาไทย

เรียนออนไลน์ฟรี! คอร์สอัปสกิล จาก Microsoft สอนเป็นภาษาไทย

เรียนออนไลน์ฟรี! คอร์สอัปสกิล จาก Microsoft สอนเป็นภาษาไทย

อาชีพครู เป็นอาชีพหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำงานเอกสารต่างๆ งานนำเสนอต่างๆ โปรแกรมที่ใช้ทำเกือบร้อยเปอร์เซ็นจะเป็น ซอร์ฟแวร์จากค่าย Microsoft เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ครูมาแล้ว จึงขอเสนอคอร์ส เรียนออนไลน์ฟรี! คอร์สอัปสกิล จาก Microsoft สอนเป็นภาษาไทย

คอร์สเรียนอนนไลน์ฟรี! คอร์สอัปสกิล จาก Microsoft สอนเป็นภาษาไทย
โครงการพัฒนาทักษะดิจิตอลเพื่อการจ้างงาน

ในส่วนของคอร์ส Digital Skill นั้นมีมากมายให้เลือกเรียนกันได้ตามความสนใจ

เรียนออนไลน์ฟรี! คอร์สอัปสกิล จาก Microsoft สอนเป็นภาษาไทย
เรียนออนไลน์ฟรี! คอร์สอัปสกิล จาก Microsoft สอนเป็นภาษาไทย

ในบทความนี้ ครูมาแล้ว ขอเสนอ 3 คอร์ส ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์มาก ๆ สำหรับคุณครู

เรียนออนไลน์ฟรี! คอร์สอัปสกิล จาก Microsoft สอนเป็นภาษาไทย
เรียนออนไลน์ฟรี! คอร์สอัปสกิล จาก Microsoft สอนเป็นภาษาไทย

Microsoft PowerPoint

หลักสูตรการเรียนรู้

– จัดการงานสำเสนอ
– จัดการสไลด์
– แทรกและจัดรูปแบบข้อความรูปร่าง
– แทรกตาราง แผนภูมิ SmartArt และสื่อ แทรกและจัดรูปแบบตาราง
– การกำหนดภาพเคลื่อนไหวและการนำเสนอ
– การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย และต้นแบบบันทึกย่อ
– เปลี่ยนตัวเลือกการเสนอและมุมมอง
– กำหนดค่าการตั้งค่าการพิมพ์สำหรังานนำเสนอ
– การกำหนดค่าและการนำเสนอภาพนิ่ง

เข้าเรียนได้ที่นี่ >> PowerPoint

Microsoft Word

หลักสูตรการเรียนรู้

– แนะนำชุดโปรแกรม Office
– เครื่องมือที่จำเป็น เทคนิคต่างๆ พื้นฐานเพื่อการใช้งานที่ลื่นไหล
– แนะนำให้รู้จัก ปุ่มมหัศจรรย์ (Ctrl)
– การจัดการกับหน้าเอกสาร
– การขึ้นหน้าใหม่ที่ถูกต้องใน Microsoft Word
– การตั้งค่าหน้ากระดาษแบบแนวตั้ง และ แนวนอน
– การตั้งค่าหน้ากระตาษแบบ 1 คอลัมน์ และหลายคอลัมน์
– การใส่หมายเลขหน้าให้กับเอกสาร
– การลบหมายเลขหน้า ที่ไม่ต้องการ
– การสร้างสารบัญอัตโนมัติ
– เทคนิคการใช้ Navigation Plane
– การใช้งาน Tab เพื่อกำหนดการพิมพ์
– การตั้งค่าแท็บแบบต่างๆ
– ตัวอย่างการใช้งานแท็บพื้นฐาน และ Advanced
– การใช้งาน Tab ในตาราง
– การประยุกต์ใช้ Tab เพื่อสร้างฟอร์มกรอกเอกสาร
– การใช้งานสำสั่งจดหมายเวียน เพื่อส่งเอกสาร
– การประยุกต์ใช้จดหมายเวียน กรอกฟอร์มอัตโนมัติ
– การประยุกต์ใช้จดหมายเวียน สร้างการทำซองเอกสาร
– การประยุกต์ใช้จดหมายเวียนสร้างป้ายผนึก
– การเปิดเอกสาร PDF ด้วย Microsoft Word อ่านและแก้ไข

เข้าเรียนได้ที่นี่ >> Word

Microsoft Excel

หลักสูตรการเรียนรู้

– แนะนำเครื่องมือใหม่ใน Excel
– เทคนิคพิเศษการใช้ Excel ให้รวดเร็ว
– รู้จัก Col และ Row สำหรับรุ่นต่างๆ ของ Excel
– การใช้ปุ่มมหัสจรรย์ (Ctrl) ในการเลือกข้อมูลอย่างถูกต้อง
– การใช้คำสั่ง เครื่องมือ Conditional Formatting เพื่อกำหนดเงื่อนไขตามต้องการ
– การใช้คำสั่ง Flash Fill เพื่อการจัดการกับข้อมูล
– การใช้ Quick Analysis ในการจัดการกับข้อมูลแบบรวดเร็ว
– การกำหนดให้ Excel อยู่ในรูปแบบของตารคางเพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ
– การใช้งาน Sort and Filter เพื่อดูข้อมูล
– การใช้งาน สูตรพื้นฐาน SUM, IF, COUNTIF
– การนำเข้าข้อมูลมาเพื่อทำการวิเคราะห์ ด้วย Pivot Table, Sparkline, Slicer
– การสร้างแผนที่แบบ 3D Map เพื่อดู ข้อมูลตามเงื่อนไข

เข้าเรียนได้ที่นี่ >> Excel

ที่มา: digitalskill.org

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: