สัมมนาฟรี STEM ศึกษาสำหรับนักเรียน “ค่าย STEM ศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น” ในวันที่ 28 ต.ค. 64 โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สัมมนาฟรี STEM ศึกษาสำหรับนักเรียน “ค่าย STEM ศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น” ในวันที่ 28 ต.ค. 64 โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สัมมนาฟรี STEM ศึกษาสำหรับนักเรียน “ค่าย STEM ศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น” ในวันที่ 28 ต.ค. 64 โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ สัมมนาฟรี โครงการ TPA STEM Youth Camp STEM ศึกษาสำหรับนักเรียน “ค่าย STEM ศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น” ในวันที่ 28 ต.ค. 64 โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สัมมนาฟรี STEM ศึกษาสำหรับนักเรียน "ค่าย STEM ศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น" ในวันที่ 28 ต.ค. 64 โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สัมมนาฟรี STEM ศึกษาสำหรับนักเรียน “ค่าย STEM ศึกษาสไตล์ญี่ปุ่น” ในวันที่ 28 ต.ค. 64 โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

พบกันวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13:00-15:00 น.

ออนไลน์ผ่าน ZOOM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-7173000 ต่อ 81

ที่มา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: