แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง The best sentence of the photograph

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง The best sentence of the photograph

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง The best sentence of the photograph

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง The best sentence of the photograph โดย โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร)

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง The best sentence of the photograph
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง The best sentence of the photograph

In each question, you will look at a photograph. Choose the sentence that best describes the photograph. There are 15 questions in this test.

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (ระบบสืบค้น)

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร (Google sheet)

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: