สทศ. ประกาศ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) วิชา O-NET ปีการศึกษา 2564

สทศ. ประกาศ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) วิชา O-NET ปีการศึกษา 2564

สทศ. ประกาศ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) วิชา O-NET ปีการศึกษา 2564

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการศึกษา สทศ. ประกาศ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) วิชา O-NET ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น ป.6

สทศ. ประกาศ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) วิชา O-NET ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบ ระดับชั้น ป.6

ระดับชั้น ม.3

สทศ. ประกาศ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) วิชา O-NET ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบ ระดับชั้น ม.3

ระดับชั้น ม.6

สทศ. ประกาศ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) วิชา O-NET ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบ ระดับชั้น ม.6

สทศ. ประกาศ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) วิชา O-NET ปีการศึกษา 2564
สทศ. ประกาศ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ ในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) วิชา O-NET ปีการศึกษา 2564

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.niets.or.th

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: