เรียนฟรี พร้อมได้ใบประกาศนียบัตร กับ บทเรียนออนไลน์ ที่ TDGA e-Leaning

เรียนฟรี พร้อมได้ใบประกาศนียบัตร กับ บทเรียนออนไลน์ ที่ TDGA e-Leaning

เรียนฟรี พร้อมได้ใบประกาศนียบัตร กับ บทเรียนออนไลน์ (e-learning) ที่ TDGA e-Leaning 

ครูมาแล้ว ขอเชิญชวน เรียนฟรี พร้อมได้ใบประกาศนียบัตร กับ บทเรียนออนไลน์ (e-learning) ที่ TDGA e-Leaning เพื่อ Upskill/ReSkill ทักษะดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ตัวอย่างบทเรียน

หมวด Digital Literacy ให้ความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยยุคดิจิทัล

หมวด Digital Literacy
หมวด Digital Literacy

หมวด Digital Governance, Standard and Compliance ให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ PDPA รวมถึงมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล

หมวด Digital Governance, Standard and Compliance
หมวด Digital Governance, Standard and Compliance

หมวด Digital Technology ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและการประยุกต์ใช้กับงานภาครัฐ เช่น AI , Blockchain, Open Data, Data Analytics

หมวด Digital Technology
หมวด Digital Technology

หมวด Digital Transformation

หมวด Digital Transformation
หมวด Digital Transformation

หมวด Strategic and Project Management

หมวด Strategic and Project Management
หมวด Strategic and Project Management

ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่

เข้าเรียนออนไลน์ที่นี่

ที่มา https://tdga.dga.or.th/

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: