สัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “Stop Bullying จะดีกว่าไหม…ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 65 มีวุฒิบัตร โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.

สัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “Stop Bullying จะดีกว่าไหม…ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 65 มีวุฒิบัตร โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.

สัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “Stop Bullying จะดีกว่าไหม…ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 65 มีวุฒิบัตร โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ สัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “Stop Bullying จะดีกว่าไหม…ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. มีวุฒิบัตร โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.

ลิงก์ลงทะเบียนด้านล่าง

สัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “Stop Bullying จะดีกว่าไหม…ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 65 มีวุฒิบัตร โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.
สัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “Stop Bullying จะดีกว่าไหม…ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 65 มีวุฒิบัตร โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 5-6
 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1-6
 3. คุณครู / อาจารย์
 4. ผู้ปกครอง

รายละเอียดการขอรับวุฒิบัตร

 1. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ จะได้รับลิงก์ในการทำแบบทดสอบ ในช่วงท้ายของงานสัมมนาฯ เพื่อ
  ทำแบบทดสอบ จ านวน 10 ข้อ (ปรนัยแบบมีตัวเลือก)
 2. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ จะต้องผ่านการเกณฑ์ที่ 60% หรือคิดเป็น 6 ข้อ จาก 10 ข้อ
 3. ผู้เข้าร่วมต้องแจ้ง ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อจัดทำวุฒิบัตร โดยระบุชื่อ– นามสกุล
  ที่เป็นความจริงเท่านั้น
 4. วุฒิบัตรจะถูกจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) ที่ท่านระบุไว้ใน Google form (แบบฟอร์ม
  ดังกล่าว จะอยู่ในลิงก์เดียวกับแบบทดสอบ)
 5. วุฒิบัตรจะถูกจัดส่งภายใน 7 วันทำการ นับจากวันจัดงานสัมมนาฯ หากท่านไม่ได้รับตามวันที่แจ้งไว้
  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]

การรับวุฒิบัตร

ตัวอย่างวุฒิบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. วุฒิบัตรจะถูกส่งภายใน 7 วันทำการทางอีเมล

ช่องทางการอบรม

Facebook Live : NCSA Thailand

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสัมมนาฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการขอรับวุฒิบัตรและการรับของรางวัลได้ที่ link https://drive.google.com/file/d/15aXHmQjcQYYdRxUEqTeoBrILD_VY26p6/view?usp=sharing

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: