แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม FUN SCIENCE AT HOME โดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

แบบทดสอบออนไลน์  กิจกรรม FUN SCIENCE AT HOME โดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม FUN SCIENCE AT HOME โดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม FUN SCIENCE AT HOME โดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรม FUN SCIENCE AT HOME โดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

คำชี้แจง
แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มีทั้งหมด ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบทดสอบให้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จึงจะได้เกียรติบัตรทางอีเมล (E-mail) ที่ระบุไว้
๒. ไม่จำกัดสิทธิ์การทำแบบทดสอบ
๓. สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๔-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Jaruwan Vijitwongwan

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: