ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project Based Learning ) โดย โรงเรียนบ้านนาซ่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: