ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย โรงเรียนบ้านวัดห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่ 112

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง นวัตกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นข้อสอบแนวความรู้พื้นฐานเพื่อนำความรู้ ไปต่อยอดได้ 70% (7/10 ข้อ) ท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมทดสอบครั้งนี้

โดยเนื้อหาการทดสอบประกอบไปด้วย

  1. ความหมายของ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  2. PLC เป็นนวัตกรรมตาม พรบ ใด
  3. ที่มาของ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  4. ความสำคัญ บทบาท ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  5. อื่นๆ

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: