ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมอบรบออนไลน์ เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามแนว PISA รุ่น 2 ใหม่ 3 หลักสูตร ฟรี รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมอบรบออนไลน์ เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามแนว PISA รุ่น 2 ใหม่ 3 หลักสูตร ฟรี รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมอบรบออนไลน์ เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามแนว PISA รุ่น 2 ใหม่ 3 หลักสูตร รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม และสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม PLC หลังการอบรม

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมอบรบออนไลน์ เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามแนว PISA รุ่น 2 ใหม่ 3 หลักสูตร รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม และสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม PLC หลังการอบรม

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2564 สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

จัดอบรมหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร สำหรับครูผู้สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
1. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการอบรม และสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรม PLC หลังการอบรมได้อีกด้วย

สมัครเข้าร่วมอบรบออนไลน์ เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามแนว PISA รุ่น 2

สมัครเข้าร่วมอบรบออนไลน์ เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามแนว PISA รุ่น 2

ระยะเวลาการสมัคร

5 เมษายน – 21 เมษายน 2564

ระยะเวลาการอบรม

22-23 เมษายน 2564 สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา
และ 29-30 เมษายน 2564 สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

PLC: มิถุนายน – กันยายน 2564

รูปแบบการอบรม: ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น

สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ที่นี่

ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.ดร.อภิชาติ พยัคฆิน 0979919282

เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการอบรมและ PLC ที่ให้ร่วมกันระหว่าง สสวท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เป็นหลักสูตรที่ทาง สสวท. กำลังขอการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทั้งนี้ได้ยกหลักสูตรเมื่อปีที่แล้วมาแสดงให้เห็นตัวอย่างหลักสูตรได้ที่อบรมไปแล้วในรุ่นที่ 1

ที่มา Facebook: Nueng Apichart

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: