อบรมฟรี นับชั่วโมงได้ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ธ.ค. 64

อบรมฟรี นับชั่วโมงได้ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ธ.ค. 64

อบรมฟรี นับชั่วโมงได้ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ธ.ค. 64

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมฟรี นับชั่วโมงได้ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์” เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงและการสะกดคําภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โดยใช้หลักสูตร Phonics Hero

รหัสหลักสูตร ๖๔๐๒๔ (หลักสูตรผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด) จำนวนชั่วโมงพัฒนา 30 ชั่วโมง

อบรมฟรี นับชั่วโมงได้ หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ธ.ค. 64

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์สำหรับเด็ก
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง และการสะกดคำภาษาอังกฤษของเด็กได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ครูสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย – ประถมศึกษา
  2. นักเรียนระดับปฐมวัย – ประถมศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564

เกียรติบัตร

สำหรับผู้อบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดตามหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร
** สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) **

อ่านรายละเอียดให้ละเอียดครบถ้วนนะครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1) โทรศัพท์ 086-3052519
2) Line ID: 60008040
3) email: mail.tips2019@gmail.com

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: