สพม.กท1 ขอเชิญชวน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี

สพม.กท1 ขอเชิญชวน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี

สพม.กท1 ขอเชิญชวน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี

ครูมาแล้ว ขอเสนอ สพม.กท1 ขอเชิญชวน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังตลอดการอบรม หัวข้อ “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)”

สพม.กท1 ขอเชิญชวน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี

สพม.กท 1 ขอเชิญชวนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทุกสังกัด เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี

“โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)”

ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วม Facebook Group “สพม.กท 1 – PA” คลิกลิ้งก์ https://www.facebook.com/groups/sesao1.pa/
(เพื่อฝากประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยให้ท่านวิทยากรและรับ Link ที่ใช้ในการเข้าร่วมการอบรมฯ)

หมายเหตุ *มีเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังตลอดการอบรม

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: