ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง A Paragraph Writing

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง A Paragraph Writing

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง A Paragraph Writing

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง A Paragraph Writing โดยโรงเรียนหนองฉางวิทยา ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง A Paragraph Writing
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง A Paragraph Writing

This online testing is about a paragraph writing. The contents are based on writing a paragraph. After doing the test you will get a certificate via your e-mail if you pass 80%.

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: