แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Leaning ) โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Leaning ) โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Leaning ) โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Leaning ) โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Leaning )
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Leaning ) โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

แบบทดสอบออนไลน์ กับหัวข้อ “เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Leaning ) ” ท่านสามารถเรียนรู้ และค้นคว้าข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ควบคู่กับการทำแบบทดสอบได้ ถ้าผ่านเกณฑ์ 80% ( 16 ข้อ ) ท่านจะได้รับเกียรติบัตร อัตโนมัติ ตามอีเมล์ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ (อาจอยู่ในเมล์ขยะ) โดยไม่ต้องทำซ้ำ

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Mc Louis หรือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: