อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัล” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัล” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัล” ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัล” การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (NEXT Normal Innovative Educator on OBEC Academy) ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรม โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัล" ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร

หลักสูตรที่ 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้ดูแลระบบในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัล" ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร
หลักสูตรที่ 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้ดูแลระบบในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หลักสูตรที่ 2 สำหรับครูผู้สอน และบุคลากรในสถานศึกษา

อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การพัฒนาและส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัล" ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2565 รับเกียรติบัตร
หลักสูตรที่ 2 สำหรับครูผู้สอน และบุคลากรในสถานศึกษา

ตัดรอบการส่งรายชื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 22:00 น.

ลิงก์ต่างๆในการเข้าร่วมอบรมของวันที่ 17 กันยายน 2565

สไลด์ เทมเพลต และตัวอย่างการเขียนแผนการสอนการสอนของวิทยากร สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://bit.ly/obec-workshop-170922

นำส่งลิงก์ส่งการบ้านแผนการสอน https://bit.ly/OBEC-Workshop ประจำวันนี้ครับ

ลิงก์สำหรับลงทะเบียนรับใบประกาศนียบัตร https://bit.ly/OBEC-Certificate

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: