O-net ป.6 ม.3 สอบตามความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียน

O-net ป.6 ม.3 สอบตามความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียน

O-net ป.6 ม.3 สอบตามความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียน

O-net ป.6 ม.3 สอบตามความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียน

ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ยังต้องสอบ O-NET อยู่ไหม ?

สรุปคือยังสอบอยู่

แต่ แล้วแต่ความสมัครใจของผู้เรียน

เฉพาะ ป.6 กับ ม.3 นะ

ม.6 ยังต้องสอบไหม ?

สอบจ้า ยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับ ม.6 ดังนั้นยังสอบอยู่เหมือนเดิม

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: