แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์รื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office

คำชี้แจง

1. โปรดศึกษาข้อมูลใบความรู้ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office ก่อนทำแบบทดสอบได้จากลิงก์นี้ >> bit.ly/3u4D4So หรือเพจห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
2. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป (7 คะแนน) จะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ระบุไว้

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ศึกษาเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: