แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม

แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน ลูกเต๋าคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม สื่อการสอนลูกเต๋าเศษส่วน รวบรวมเนื้อหา ประเภทของทศนิยม ค่าประจำตำแหน่งของทศนิยม ความสัมพันธ์ของทศนิยม และเศษส่วน การเปรียบเทียบทศนิยม และการประมาณค่าทศนิยม เอาไว้แบบเข้าใจง่ายๆ เหมาะสำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่

1. เรื่องทศนิยม
1. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
2. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
2. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน

ทศนิยม คือ เป็นการเขียนแทนจำนวนประเภทหนึ่ง ที่ไม่สัมพันธ์กับการเขียนแทนด้วยเศษส่วน โดยแบ่งเป็น

1. ทศนิยมรู้จบ หมายถึง ทศนิยม ที่สามารถบอกจำนวนตำแหน่งได้

2. ทศนิยมไม่รู้จบ หมายถึง ทศนิยม ที่ไม่สามารถบอกจำนวนตำแหน่งได้

ทศนิยมไม่รู้จบ แบ่งเป็น 1. ทศนิยมไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำ 2. ทศนิยมไม่รู้จบแบบซ้ำ

3. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน
3. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน

ค่าประจำตำแหน่งของทศนิยม

ทศนิยมตำแหน่งที่ค่าประจำตำแหน่งชื่อเรียก
10.1ส่วนสิบ
20.01ส่วนร้อย
30.001ส่วนพัน
40.0001ส่วนแสน
4. เรื่องทศนิยม
4. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน

การเปรียบเทียบทศนิยม

STEP1 เปรียบเทียบจำนวน ที่อยู่หน้าจุดทศนิยม ถ้าจำนวนใด มีจำนวนหน้าจุดทศนิยมมากกว่า จะมีค่ามากกว่า เช่น 199.12 > 12.999

STEP2 ถ้าตัวเลขหน้าจุดทศนิยม เท่ากัน ให้เปรียบเทียบ จำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยม โดยเปรียบเทียบ ตำแหน่งที่ 1 ก่อนถ้ายังเท่ากัน ให้เปรียบเทียบใ นตำแหน่งถัดไป เช่น 12.911 > 12.01

5. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์
5. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน

ความสัมพันธ์ของทศนิยม และเศษส่วน ทศนิยมทุกจำนวน ทั้งที่เป็นทศนิยมแบบรู้จบ และ ทศนิยมแบบไม่รู้จบ สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ เศษส่วน ได้

STEP1 การเขียนเป็น เศษส่วน ที่มีตัวส่วนเป็น 10, 100, 1,000 เช่น 3/10 = 0.3, 3/100 = 0.03, 3/1,000 = 0.003 เป็นต้น

STEP2 การเขียนเป็น เศษส่วน ที่ต้องทำให้ตัวส่วนเป็น 10, 100, 1,000 ก่อน เช่น 3/5 = 3×2/5×2 = 6/10 = 0.6 เป็นต้น

หรือ ตัวอย่างอื่นๆ เช่น

EX1 1/2 = 1×5/2×5 = 5/10 = 0.5

EX2 1/4 = 1×25/4×25 = 25/100 = 0.25

EX3 1/5 = 1×4/5×20 = 4/100 = 0.04

EX4 1/8 = 1×125/8×125 = 125/1,000 = 0.125

สังเกต ถ้าส่วนเป็น 2 จะสามารถทำ ส่วน ให้เป็น 10, 100, 1,000 ได้ ซึ่งก็จะได้คำตอบเท่าเดิม

6. ลูกเต๋าคณิตศาสตร์
6. แจกฟรีไฟล์สื่อการสอน

การประมาณค่าทศนิยม พิจารณาตัวเลขในหลักนั้นว่าจะคงเดิม หรือ เพิ่มขึ้น ให้ดูจากตัวเลขที่อยู่ถัดไปทางขวามือของหลักที่ต้องการประมาณค่า

STEP1 ตำแหน่งขวามือเป็นเลข 0, 1, 2, 3 และ 4 เลขในหลักให้คงเดิม และเลขทางขวามือ ให้เป็น ศูนย์ เช่น ค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งของ 1.92 คือ 1.90 เป็นต้น

STEP2 ตำแหน่งขวามือเป็นเลข 5, 6, 7, 8 และ 9 เลขหลักให้เพิ่ม 1 และเลขทางขวามือ ให้เป็น ศูนย์ เช่น ค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งของ 1.28 คือ 1.30 เป็นต้น

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว ภาพประกอบ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


error: