ประชุมวิชาการออนไลน์ โดย คุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”

ประชุมวิชาการออนไลน์ โดย คุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”

ประชุมวิชาการออนไลน์ โดย คุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ ประชุมวิชาการออนไลน์ โดย คุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education” ในรูปแบบ Webinar จำนวน 16 EP ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565 เริ่มลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี (รับ EP ละ 5,000 ท่าน) ***เกียรติบัตรใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพได้

สำหรับการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภาฯ ในปีนี้ จัดประชุมแบบออนไลน์ (Online) โดยใช้วิธีการประชุมสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Webinar (Web – based – seminar) เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเสวนา และอภิปราย โดยวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิชาชีพ และเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด จำนวน 16 EP รับ EP ละ 5,000 คน ดังนี้  

 • EP. 1: เร่งเครื่องพัฒนาทักษะอ่าน เขียนผ่านนวัตกรรม
 • EP. 2: เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเขย่าห้องเรียน
 • EP. 3: พลิกโฉมโรงเรียนสุขภาวะ
 • EP. 4: การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
 • EP. 5: พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม
 • EP. 6:  เปิดห้องเรียน เปิดอาชีพแห่งอนาคต
 • EP. 7: มุมมองการพัฒนาทักษะชีวิต ช่วง Learning Loss
 • EP. 8 : จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างไร ในยุคการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน
 • EP. 9: มุมมองการพัฒนา EF ในช่วง Learning Loss
 • EP. 10: Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education
 • EP. 11: มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss)
 • EP. 12: ทักษะการเรียนรู้ที่หดหาย ประเด็นท้าทายความสามารถของครู
 • EP. 13: หลากหลายนวัตกรรมที่ช่วยลดช่องว่างของห้องเรียนในยุคโควิด
 • EP. 14: การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน
 • EP. 15: อนาคตภาพวิชาชีพครู: ความหวัง ความท้าทาย และความอยู่รอด
 • EP. 16: ฟื้นฟูการศึกษาหลังโควิด: สุขภาวะทางอารมณ์ สังคม และปัญญาของผู้เรียน

เปิดรับสมัครเป็นช่วงเวลา สำหรับ EP 1 – EP 4 นี้ เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านทาง Line ID: @kspwebinar2565 และร่วมกิจกรรมอบรมได้ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2565

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ตามที่คุรุสภากำหนด นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

สำคัญมาก!!

โดยเกียรติบัตรที่ได้รับจะแยกตามหัวข้อที่เข้าร่วมประชุม ต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องส่งแบบสอบถามในแต่ละหัวข้อที่เลือกเข้าร่วมประชุม

ประชุมวิชาการออนไลน์ โดย คุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”
ประชุมวิชาการออนไลน์ โดย คุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ @kspwebinar2565

QR Code Line@

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: