ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Individual Development Plan (ID-PLAN) โดย นางอรนุช สุวรรณพจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสมรรถนะ กระบวนการประเมินสมรรถนะ สามารถประเมินสมรรถนะได้ถูกต้องตามกระบวนการ และพัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเอง ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงานและของตนเองอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนา ตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป

คำชี้แจง

แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: