เชิญเข้าร่วม เสวนาออนไลน์ฟรีพร้อมรับเกียรติบัตร หัวข้อ How To เปลี่ยน “เปลี่ยนห้องเรียนอย่างไร ภายใต้สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง”

เชิญเข้าร่วม เสวนาออนไลน์ฟรีพร้อมรับเกียรติบัตร หัวข้อ How To เปลี่ยน “เปลี่ยนห้องเรียนอย่างไร ภายใต้สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง”

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนาออนไลน์ฟรีพร้อมรับเกียรติบัตร หัวข้อ How To เปลี่ยน “เปลี่ยนห้องเรียนอย่างไร ภายใต้สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง”

ครูมาแล้ว ขอเชิญเข้าร่วม เสวนาออนไลน์ฟรีพร้อมรับเกียรติบัตร หัวข้อ How To เปลี่ยน “เปลี่ยนห้องเรียนอย่างไร ภายใต้สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง”

เสวนาออนไลน์ฟรีพร้อมรับเกียรติบัตร หัวข้อ How To เปลี่ยน “เปลี่ยนห้องเรียนอย่างไร ภายใต้สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง”
เสวนาออนไลน์พร้อมรับเกียรติบัตร หัวข้อ How To เปลี่ยน “เปลี่ยนห้องเรียนอย่างไร ภายใต้สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง”

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการในหัวข้อ

How To เปลี่ยน “เปลี่ยนห้องเรียนอย่างไร ภายใต้สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง”

โดยได้รับเกียรติจาก

นายอรรถพล ประภาสโนบล : ผู้แต่งหนังสือ “ห้องเรียนล้ำเส้น” หนังสือเกี่ยวกับระบบการศึกษาแบบอำนาจนิยม และผู้ก่อตั้งกลุ่มพลเรียน

นายปราศรัย เจตสันติ์ : ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม และครูเครือข่าย The Civic Education เครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 12.00 น.

รับชมผ่าน โปรแกรม Google Meet และสามารถรับชมสดผ่านทาง Facebook live ทางเพจ “ครุศาสตร์สังคมศึกษา สวนสุนันทา”

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ที่นี่

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมรับเกียรติบัตร
โปรดใช้ Gmail ในการลงทะเบียนเพื่อใช้ในการเข้าระบบ Google Meet

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 095-507-0395 (จริยา) , 085-573-4605 (อัญชิสา)

LINE Openchat : http://bit.ly/3b19Yvo

Facebook Fanpage : ครุศาสตร์สังคมศึกษา สวนสุนันทา

ที่มา ครุศาสตร์สังคมศึกษา สวนสุนันทา

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: