ตัวอย่างงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ “HAPPINESS School” Model

ตัวอย่างงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ “HAPPINESS School” Model

ตัวอย่างงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ “HAPPINESS School” Model

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ ตัวอย่างงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ “HAPPINESS School” Model โรงเรียนบ้านต้นรุง โครงการโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ปีการศึกษาที่ตีพิมพ์ : 2564) โดยนายปิยพงศ์ เชาว์ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นรุง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ "HAPPINESS School" Model
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ "HAPPINESS School" Model
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ "HAPPINESS School" Model

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: