ขอเชิญ ทำแบบทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับวิชา Google SketchUp

ขอเชิญ ทำแบบทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับวิชา Google SketchUp

ขอเชิญ ทำแบบทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับวิชา Google SketchUp

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับวิชา Google SketchUp ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 75% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์​ ***มีจำนวนจำกัดนะครับ!

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับวิชา Google SketchUp
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทำแบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้เกี่ยวกับวิชา Google SketchUp

ข้อสอบ จำนวน 15 ข้อ ผ่าน 75% รับเกียรติบัตรทาง Email ขอบคุณสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: