ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Meet สำหรับผู้สอน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Meet สำหรับผู้สอน

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Meet สำหรับผู้สอน

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Meet สำหรับผู้สอน โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Meet สำหรับผู้สอน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Meet สำหรับผู้สอน

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ขึ้นไป ได้รับเกียรติออนไลน์ทางอีเมล์

กรุณาตรวจสอบที่อยู่อีเมลให้ถูกต้อง หากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่สามารถรับเกียรติบัตรได้ (หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% แต่ไม่ได้รับ )

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: