ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น โดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น

คำชี้แจง

แบบทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการเรียนออนไลน์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Classroom และ Google App เบื้องต้น ผู้ที่ทำแบบทดสอบที่ทำคะแนนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร ระบบจะทำการส่งเกียรติบัตรให้ทางอีเมลที่ได้กรอกข้อมูลไว้

จัดทำโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: