ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Google Apps for Education

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Google Apps for Education

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Google Apps for Education

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Google Apps for Education จากห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Google Apps for Education
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Google Apps for Education

ให้ท่านศึกษาข้อมูลหาความรู้เรื่อง Google Apps for Education แล้วทำแบบทดสอบนี้ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไปผู้ทดสอบก็จะได้รับเกียรติบัตรส่งไปที่อีเมล(Email)ของท่าน **กรุณาโปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของท่าน หากมีปัญหาใดๆโปรดติดต่อทางออนไลน์ Facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: