ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Goog Meet สำหรับการประชุมและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Goog Meet สำหรับการประชุมและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Goog Meet สำหรับการประชุมและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Goog Meet สำหรับการประชุมและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ตัวอย่างเกีรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Goog ​Meet สำหรับการประชุมและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างเกีรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร Goog Meet สำหรับการประชุมและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21

แบบทดสอบนี้ ใช้ทดสอบความรู้จากการศึกษาด้วยตนนเอง หลักสูตร “Google Meet สำหรับการประชุมและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในศตวรรษที่ 21” จำนวน 20 ข้อ และมีเงื่อนไขในการผ่านโดยต้องมีผลการทดสอบอย่างน้อย 16 ข้อ หรือเท่ากับ 80 % ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางระบบ e-mail ตามที่กรอกข้อมูลในแบบทดสอบนี้

มีผลการทดสอบอย่างน้อย 16 ข้อ หรือเท่ากับ 80 % ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์

ศึกษาข้อมูลก่อนทำแบบทดสอบได้ที่นี่

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: