สพฐ. เชิญชวนเข้าร่วม อบรมออนไลน์หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

สพฐ. เชิญชวนเข้าร่วม อบรมออนไลน์หลักสูตร “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ลักสูตรอบรมครูออนไลน์ “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร 64101 รุ่นที่ 4 จำนวน 20 ชั่วโมง

ครูมาแล้ว ขอเสนอ อบรมออนไลน์ ลักสูตรอบรมครูออนไลน์ “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร 64101 รุ่นที่ 4 จำนวน 20 ชั่วโมง

สำหรับผู้สนใจหลักสูตรระยะยาว อาหารสุขภาพจากพืชโครงการ Good Food for All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ

จำนวน 20 ชั่วโมง (ผลการเรียนสามารถสะสมสิทธิ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนดได้)

เปิดรับสมัครวันที่ 6 – 9 ธ.ค. 65 รับจำนวน 600 คนเท่านั้น (เต็มก่อนปิดก่อน)

***ลิ้งก์ลงทะเบียนอยู่ด้านล่าง

หลักสูตรอบรมครูออนไลน์ “Good Food For All กินดี อยู่ดี ในโรงเรียนวิถีพุทธ” รหัสหลักสูตร 64101 รุ่นที่ 4 จำนวน 20 ชั่วโมง

คำชี้แจงการสมัคร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กรุณาอ่านคำชี้แจงการสมัคร

รับสมัครวันที่ 6 – 9 ธ.ค. นี้เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม
[email protected] (สพฐ.)
Facebook page. Catalyst

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: