อบรมออนไลน์ GEG THAILAND LIVE EVENT 2022 อบรมฟรีพร้อมได้เกียรติบัตร จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชุมชนเครือข่ายครู Google Educator Group (GEG)

อบรมออนไลน์ GEG THAILAND LIVE EVENT 2022 อบรมฟรีพร้อมได้เกียรติบัตร จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชุมชนเครือข่ายครู Google Educator Group (GEG)

อบรมออนไลน์ GEG THAILAND LIVE EVENT 2022 อบรมฟรีพร้อมได้เกียรติบัตร จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชุมชนเครือข่ายครู Google Educator Group (GEG)

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมออนไลน์ GEG THAILAND LIVE EVENT 2022 อบรมฟรีพร้อมได้เกียรติบัตร จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชุมชนเครือข่ายครู Google Educator Group (GEG) วันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.

วันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.

*****สามารถเลือกเข้าเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้

รายละเอียดการอบรม(เพื่อรับเกียรติบัตร)

วุฒิบัตร GEG Thailand Live Event 2 – 3 July 2022 จะเปิดระบบลงทะเบียนในแต่ละรายการในช่วง Live ของแต่ละรายการเท่านั้น !!!

สไลด์การบรรยายในแต่ละรายการ จะแชร์หลังจากที่นำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว

ตารางกิจกรรม GEG Thailand Live Event 2022

ช่องทางการเข้าร่วมอบรม

  1. https://www.obectv.tv/
  2. https://www.facebook.com/obectvonline
  3. https://www.youtube.com/obectvonline
  4. OBEC Channel 2

อบรมวันที่ 2 ก.ค. 2565

เวลา : 09.00 น. – 10.50 น. Flexible learning for sustainable learners with Google Workspace for Education

SLIDE : bit.ly/geg2022-jintavee

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร : https://bit.ly/GEG-02-S1 ปิดแล้ว

รับวุฒิบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-02-S1

เวลา : 11.00 น. – 11.50 น. แอปเกี่ยวกับ Google สำหรับ Classroom Google Apps for Classroom

SLIDE : สไลด์”แอปเกี่ยวกับ Google สำหรับ Classroom Google Apps for Classroom “

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร : https://bit.ly/GEG-02-S2 ปิดแล้ว

รับวุฒิบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-02-S2

เวลา : 13.00 น. – 13.50 น. การรายงานผลการทดลองร่วมกันด้วย Google Docs Collaborative Lab Reports with Google Docs

SLIDE : สไลด์”การรายงานผลการทดลองร่วมกันด้วย Google Docs Collaborative Lab Reports with Google Docs”

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร : https://bit.ly/GEG-02-S3 ปิดแล้ว

รับวุฒิบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-02-S3

เวลา : 14.00 น. – 14.50 น. Google Slides Tips & Tricks for Teachers

SLIDE : สไลด์ Google Slides Tips & Tricks for Teachers

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร : https://bit.ly/GEG-02-S4 ปิดแล้ว

รับวุฒิบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-02-S4

เวลา : 15.00 น. – 15.50 น. ประติมากรรมออนไลน์ 3D Pottery Arts & Culture

SLIDE :

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร : https://bit.ly/GEG-02-S5 ปิดแล้ว

รับวุฒิบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-02-S5

เวลา : 16.00 น. – 16.50 น. 4 เครื่องมือของ Google เพื่อทำให้ห้องเรียนมีสีสัน และ อินเตอร์แอคทีพ

SLIDE : 4 เครื่องมือของ Google เพื่อทำให้ห้องเรียนมีสีสัน และ อินเตอร์แอคทีพ

ลงทะเบียนรับวุฒิบัตร : https://bit.ly/GEG-02-S6 ปิดแล้ว

รับวุฒิบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-02-S6

อบรมวันที่ 3 ก.ค. 65

เวลา : 09.00 น. – 09.50 น. เกมิฟิเคชันสำหรับ Google Classroom Gami + : Gamification for Google Classroom

SLIDE : สไลด์เกมิฟิเคชันสำหรับ Google Classroom Gami + : Gamification for Google Classroom

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร : https://bit.ly/GEG-03-S1

รับเกียรติบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S1

เวลา : 10.00 น. – 10.50 น. การจัดการเรียนรู้ด้วย Chromebooks และ Google Workspace

SLIDE : สไลด์การจัดการเรียนรู้ด้วย Chromebooks และ Google Workspace

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร : https://bit.ly/GEG-03-S2

รับเกียรติบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S2

เวลา : 11.00 น. – 11.50 น. แหล่งเรียนรู้ รวมถึง แนวทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน Flexible Learning สำหรับครูและนักเรียน

SLIDE : สไลด์ แหล่งเรียนรู้ รวมถึง แนวทางการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน Flexible Learning สำหรับครูและนักเรียน

งทะเบียนรับเกียรติบัตร : https://bit.ly/GEG-03-S3

รับเกียรติบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S3

เวลา : 13.00 น. – 13.50 น. เทคนิคการสอน การบวกจำนวนเต็มโดยใช้ Google Slides และ Google Classroom

SLIDE : สไลด์ เทคนิคการสอน การบวกจำนวนเต็มโดยใช้ Google Slides และ Google Classroom

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร : https://bit.ly/GEG-03-S4

รับเกียรติบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S4

เวลา : 14.00 น. – 14.50 น. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Chrome Extension และการใช้ New table templates and dropdown chips ใน Google Docs เพื่อสร้างเอกสารแบบทำงานร่วมกัน

SLIDE : สไลด์กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Chrome Extension และการใช้ New table templates and dropdown chips ใน Google Docs เพื่อสร้างเอกสารแบบทำงานร่วมกัน

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร : https://bit.ly/GEG-03-S5

รับเกียรติบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S5

เวลา : 15.00 น. – 15.50 น. Google ชวนสำรวจสัตว์โลกบน AR และการสร้างสรรค์ภาพ 3D สุดอลังการ Cospace EDU by Google Chrome

SLIDE :

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร : https://bit.ly/GEG-03-S6

รับเกียรติบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S6

เวลา : 16.00 น. – 16.50 น. การสร้างห้องเรียน Active Learning ด้วย Google Slide + Pear Deck

SLIDE :

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตร : https://bit.ly/GEG-03-S7

รับเกียรติบัตร รายการนี้ : https://bit.ly/C-GEG-03-S7

การโหลดเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: