แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English In Daily Life โดยโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English In Daily Life โดยโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English In Daily Life โดยโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์รื่อง English In Daily Life โดยโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English In Daily Life
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English In Daily Life โดยโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

คำชี้แจง

ผู้เข้าทำแบบทดสอบกรอกที่อยู่อีเมล์ พร้อมทั้งคำนำหน้า ชื่อ นามสกุลให้ถูกต้อง
ถ้าท่านได้คะแนนผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ [email protected] หรือ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: