อบรมออนไลน์ หัวข้อ ยกระดับ Project-Based Learning อบรมฟรี รับเกียรติบัตร จากกม.เชียงใหม่

อบรมออนไลน์ หัวข้อ ยกระดับ Project-Based Learning อบรมฟรี รับเกียรติบัตร จากกม.เชียงใหม่

อบรมออนไลน์ EdSociate Special Webinar by SCiUS Academy หัวข้อ ยกระดับ Project-Based Learning อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ อบรมออนไลน์ EdSociate Special Webinar by SCiUS Academy หัวข้อ “ยกระดับ Project-Based Learning” ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. อบรมฟรี รับเกียรติบัตรจากม.เชียงใหม่

👉 วิทยากรโดย
1. รศ.ดร. สุทธิดา จำรัส
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ศ.ดร.ระเบียน วังคีรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. รศ.ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

📋 รายละเอียดหัวข้อ Webinar 📋
✏️การออกแบบกระบวนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านบทเรียนจากโครงการ วมว.
🔎 บทบาทครูที่ช่วยส่งเสริมการเรียนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
📈 แนวโน้มการพัฒนาหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์
.
⭐️ วิทยากรโดย ⭐️
.
📙 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
หัวหน้าโครงการ SCiUS Academy คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📕 รองศาสตราจารย์ ดร. สุระ วุฒิพรหม
ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
📗 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัฒน์ วันทอง
ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
📘 อาจารย์จินตนา วงศ์ต๊ะ
อาจารย์สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตัวอย่าง E-Certificate

***ลิ้งก์ลงทะเบียนอยู่ด้านล่าง

(จำกัด 1000 ที่นั่ง สำหรับ Zoom หมดเขตลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.)


Zoom Webinar นี้สำหรับครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ที่ EdSociate

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: