อบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 21 หัวข้อ “Building Coders และทิศทางการพัฒนา AI Coding ของไทย” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 21 หัวข้อ “Building Coders และทิศทางการพัฒนา AI Coding ของไทย” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 21 หัวข้อ “Building Coders และทิศทางการพัฒนา AI Coding ของไทย” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ อบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 21 หัวข้อ “Building Coders และทิศทางการพัฒนา AI Coding ของไทย” วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

👉 วิทยากรโดย
1. รศ.ดร. สุทธิดา จำรัส
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. ศ.ดร.ระเบียน วังคีรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. รศ.ดร.นรินทร์ เพชร์โรจน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตัวอย่าง E-Certificate

***ลิ้งก์ลงทะเบียนอยู่ด้านล่าง

รายละเอียด Webinar

รายละเอียด Webinar
🔺Topic 1: Mathematics for Artificial Intelligence
🔺Topic 2: Big Data, Data ScienceAlertence and Machine Learning
🔺Topic 3: STEM Coding
.
Zoom Webinar นี้สำหรับครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ที่ EdSociate

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: