ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E – Learning ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E – Learning ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E – Learning ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E – Learning ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E – Learning ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบออนไลน์​ เกี่ยวกับ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E – Learning ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ศึกษาข้อมูลก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: