เสวนาออนไลน์ หัวข้อ Distance Learning in the Time of Crisis : The Singapore Experience รับจำนวนจำกัด 300 คน

เสวนาออนไลน์ หัวข้อ Distance Learning in the Time of Crisis : The Singapore Experience รับจำนวนจำกัด 300 คน

เสวนาออนไลน์ หัวข้อ Distance Learning in the Time of Crisis : The Singapore Experience รับจำนวนจำกัด 300 คน

ครูมาแล้ว ขอเสนอข่าวการศึกษา จาก สสวท. เสวนาออนไลน์ หัวข้อ Distance Learning in the Time of Crisis : The Singapore Experience รับจำนวนจำกัด 300 คน

เสวนาออนไลน์ หัวข้อ Distance Learning in the Time of Crisis : The Singapore Experience

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญครู นักการศึกษาและผู้สนใจร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี หัวข้อ Distance Learning in the Time of Crisis : The Singapore Experience โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Academy of Singapore Teachers ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

สมัครเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ ที่นี่

รับได้สูงสุด 300 คน

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายกิจการนานาชาติ สสวท.โทร 0 2392 4021 ต่อ 1311, 5412 หรือ [email protected]

ที่มา สสวท.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: