ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy

 ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy โดย สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร

แบบทดสอบออนไลน์(dL)หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
กรุณาใส่ E-mail และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อการรับเกียรติบัตร Online
การทำแบบทดสอบต้องผ่าน 75 % (15/20 ข้อ) ถึงจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบ ทาง E-mail ที่ลงทะเบียน

เกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 75 หมายถึง ปรับปรุง
ได้คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 76 – 79 หมายถึง พอใช้
ได้คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 80 – 84 หมายถึง ดี
ได้คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: