ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Digital Literacy

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Digital Literacy

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Digital Literacy

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Digital Literacy โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์ ใน Google sheet

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Digital Literacy

**อ่านคำชี้แจงทุกขั้นตอน** เกียรติบัตรไม่ส่งเข้าอีเมล มีให้ดาวน์โหลดหลังทำข้อสอบผ่าน

**ขอปิดแบบทดสอบเนื่องจากเกียรติบัตรออกเป็นปี 2563**

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: