ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การรู้และเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การรู้และเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การรู้และเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy)

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การรู้และเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy) โดยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การรู้และเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy)
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การรู้และเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy)

ถ้าท่านประเมินผลผ่าน 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์. ถ้าเกิน 10 นาทีแล้วระบบยังไม่ส่งเกียรติบัตรให้แสดงว่าท่านอาจจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ลองทำใหม่อีกครั้ง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: