ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) โดยกศน. อำเภอโกรกพระ สำหรับประชาชนที่สนใจ ต้องใช้ gmail ในการทำแบบทดสอบนะครับ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum)

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: