อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”  จัดโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับสพฐ

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”  จัดโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับสพฐ.

หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วย Digital Learning เพื่อพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” เป็นสื่อกลางสำหรับอบรมครูออนไลน์ จำนวน 20 ชั่วโมง

ครูและอาจารย์ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมรุ่นพิเศษ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 ตุลาคม 2565

ลิงก์ลงทะเบียนด้านล่าง

รายละเอียดการอบรม

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม  จำนวน 20 ชม. จัดโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 

เปิดเรียน 6-30  ตุลาคม 2565

หลักสูตรฯได้รับการรับรองจาก กคศ. รหัสหลักสูตร 64038  เรียบจบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตร

ท่านที่ได้รับสิทธิ์การอบรมจะมีอีเมล์แจ้งภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 (อีเมล์ [email protected]) พิจารณาจากลำดับการสมัคร

ท่านที่ได้รับสิทธิ์การอบรมจะมีอีเมล์แจ้งภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 (อีเมล์ [email protected]) พิจารณาจากลำดับการสมัคร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ที่มา : บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป

เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการประกาศนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล ไว้ที่เว็บไซต์
https://www.egco.com/th/privacypolicy ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมนี้ ใช้เพื่อรายงานการดำเนินงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กคศ. และเพื่อสรุปรายงานผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: