ขอเชิญทำแบบทดสอบ การเฝ้าระวัง ติดตามและแผนเผชิญเหตุการแพร่ระบาดโควิด19

ขอเชิญทำแบบทดสอบ การเฝ้าระวัง ติดตามและแผนเผชิญเหตุการแพร่ระบาดโควิด19

ขอเชิญทำแบบทดสอบ การเฝ้าระวัง ติดตามและแผนเผชิญเหตุการแพร่ระบาดโควิด19

ขอเชิญทำแบบทดสอบ การเฝ้าระวัง ติดตาม และแผนเผชิญเหตุการแพร่ระบาดโควิด19 เชิญทำแบบทดสอบ วัดความรู้ความเข้าใจการเฝ้าระวัง ติดตาม และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด ของโรคโควิด19ในสถานศึกษา โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

เกณฑ์การผ่าน 60% (9/15 ข้อ) ได้รับเกียรติบัตร

ควรรู้ก่อนทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ตามแนวการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ที่ ศธ 04001/ว7344 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

แบบทดสอบจำนวน 15 ข้อ ผู้ผ่านแบบทดสอบร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตร ทางอีเมลที่ระบุไว้ จำกัดวันละไม่เกิน 1,500 ฉบับ

ศึกษาคู่มือ ก่อนทำแบบทดสอบ “คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา”

อ่านคู่มือที่นี่

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: