ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 จากโรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ผ่านเกณฑ์ 70% (7/10 ข้อ) รับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ทางอีเมลล์ที่ท่าลงทะเบียนไว้ กรณีมีผู้เข้ารับการทดสอบเต็ม ให้รอทดสอบในวันถัดไป

สามารถเข้ารับการทดสอบได้ที่นี่

เข้ารับการทดสอบออนไลน์

คุณครูสามารถนำเกียรติบัตรการทดสอบออนไลน์ไปประกอบการทำแฟ้มพัฒนาตนเองได้


error: