ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออไลน์​ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออไลน์​ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออไลน์​ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออไลน์​ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) โดย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออลไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออไลน์​ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออไลน์​ เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

แบบทดสอบมีทั้งหมด 12 ข้อ 15คะแนน หากผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-Mail

ศึกษาก่อนทำแบบทดสอบ ที่นี่


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ที่มา ครูอิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ์ งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: