แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Classroom Language for student

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Classroom Language for student

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Classroom Language for student

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Classroom Language for student โดยนางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง Classroom Language for student
ตัวอย่างเกียรติบัตร

คำชี้แจง

แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6)
จัดทำและพัฒนาโดยนางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ สพป.อุทัยธานี เขต 2
1. เข้าระบบด้วยใช้อีเมล พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. ระบบ Online แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ทำแบบทดสอบ
ตอนที่ 2 เรียนรู้คำศัพท์ จากใบความรู้ และคลิปวีดีโอ
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบการเรียนรู้ เรื่องคำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
3. หากท่านทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลด์ ในระบบอีเมลที่ท่านแจ้งไว้

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ [email protected]

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: