แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี ชิ้นงาน Merry Christmas

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี ชิ้นงาน Merry Christmas

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี ชิ้นงาน Merry Christmas โดยเพจใบงานและสื่อการสอน by T.Newday

ครูมาแล้ว ขอนำเสนอ สื่อใบงาน  ชิ้นงาน Merry Christmas เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ฝึกเขียนคำศัพท์ ระบายสี ตกแต่งห้องเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี ชิ้นงาน Merry Christmas
แจกฟรี สื่อการเรียนการสอน ภาพระบายสี ชิ้นงาน Merry Christmas

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ใบงานและสื่อการสอน by T.Newday

สื่อการสอนโดยเพจ ใบงานและสื่อการสอน by T.Newday แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน ให้นักเรียนได้ฝึกฝนจดจำคำศัพท์เทศกาลสำคัญ

สื่อการสอน รวบรวมโดย ครูมาแล้ว  แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ทำชิ้นงาน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์


ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

error: