แบบทดสอบออนไลน์​ โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing โดย สพป.​กรุงเทพมหานคร

แบบทดสอบออนไลน์​ โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing โดย สพป.​กรุงเทพมหานคร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing โดย สพป.​กรุงเทพมหานคร

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing โดย สพป.​กรุงเทพมหานคร ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์​ โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing โดย สพป.​กรุงเทพมหานคร
ตัวอย่างเกียรติบัตร โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing โดย สพป.​กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

คำชี้แจง การทดสอบและการได้รับวุฒิบัตร

  1. แบบทดสอบ มีจำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
  2. แบบทดสอบมี 4 ตัวเลือก ข้อคำถามเป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีเฉลย
  3. ผู้ทำแบบทดสอบถูกต้อง 21 ข้อ (ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 70) จะได้รับวุฒิบัตรโดยอัตโนมัติ
    ทั้งนี้หากไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 สามารถทำข้อทดสอบซ้ำได้ จนกว่าจะผ่าน

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: