แบบทดสอบออนไลน์ นวัตกรรม BNYPS MODEL สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

แบบทดสอบออนไลน์ นวัตกรรม BNYPS MODEL สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

แบบทดสอบออนไลน์ นวัตกรรม BNYPS MODEL สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ นวัตกรรม BNYPS MODEL สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ผ่านเกณฑ์ 60% ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ นวัตกรรม BNYPS MODEL สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ตัวอย่างเกียรติบัตร

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จ.กาญจนบุรี นำโดย ผอ.นางนิภาพร วงษ์วิไลย และคุณครูนุพล วงค์วิเศษ ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี เรื่อง BNYPS MODEL สร้างสรรค์คนดีมีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมในวงกว้าง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ

คำชี้เเจง
แบบทดสอบความรู้เรื่อง “นวัตกรรม BNYPS MODEL สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
มีข้อสอบจำนวน 20 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไปท่านจะได้รับเกียรติบัตร โดยจะส่งตามที่อยู่อีเมลที่ท่านระบุ โปรดตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน

Checklist หากไม่ได้รับเกียรติบัตร

1.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าใช้ Gmail ถูกต้องแน่นอนแล้ว
2.ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว
3.ตรวจเช็คใน Spam mail / Junk mail แล้ว
4.หากตรวจสอบทุกข้อผ่านแล้ว ให้ติดต่อผู้จัด

ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Kru Nu Sky

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: